Aanmelden ALV 2019

Op zaterdag 30 maart vindt onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats.
Net als vorig jaar vindt deze plaats op volgende locatie:

Andreaskerk Putten
Voorthuizerstraat 14
3881 SH Putten

Het programma voor deze ALV is als volgt:
10.30 – 11.00 Ontvangst
11.00 – 12.00 Algemene Leden Vergadering

Agenda

 1. Opening
 2. Wijziging of aanvulling agenda
 3. Notulen ALV 2018
 4. Algemeen jaarverslag 2018
 5. Formatie Bestuur
 6. Financieel jaarverslag 2018
 7. Verslag kascommissie
 8. Benoeming nieuwe kascommissie 2019
 9. Vaststellen contributie en begroting 2019
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.00 Informeel praatcafé

U kunt zich hieronder opgeven voor de ALV.

Tot 30 maart.

Namens het bestuur,
Robbert Slakhorst

Voornaam:*
Achternaam:*
E-mail:*
Straatnaam + huisnummer:*
Plaats:*
Aantal volwassenen:*
Aantal kinderen:*
Luncht u mee?:*
Login