Aanmelden ALV 2018

Op zaterdag 7 april vindt onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats.
Net als vorig jaar vindt deze plaats op volgende locatie:

Andreaskerk Putten
Voorthuizerstraat 14
3881 SH Putten

Het programma voor deze ALV is als volgt:
10.30 – 11.00 Ontvangst
11.00 – 12.00 Algemene Leden Vergadering

Agenda
1. Opening
2. Wijziging of aanvulling agenda
3. Notulen ALV 2017
4. Algemeen jaarverslag 2017
5. Formatie Bestuur
6. Financieel jaarverslag 2017
7. Verslag kascommissie
8. Benoeming nieuwe kascommissie 2017
9. Vaststellen contributie en begroting 2018
10. Rondvraag
11. Sluiting

12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.00 Informeel praatcafé

U kunt zich hieronder opgeven voor de ALV.

Tot 7 april.

Namens het bestuur,
Robbert Slakhorst

 

Voornaam:*
Achternaam:*
E-mail:*
Straatnaam + huisnummer:*
Plaats:*
Aantal volwassenen:*
Aantal kinderen:*
Luncht u mee?:*

 

 

Login