Aanmelden ALV 2020

Op zaterdag 28 maart vindt onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats.

Dit jaar hebben we gekozen voor een locatie die een wat ruimer programma toelaat. Namelijk camping Beloofde land in Voorthuizen.

Camping Beloofde Land
Bosweg 17
3781 NG Voorthuizen

Terwijl de Algemene Ledenvergadering wordt gehouden in een zaaltje, mogen de kinderen onder toezicht van oppas van de EPVN naar hartenlust spelen in de indoorspeeltuin (of bij mooi weer buiten in de speeltuin). Na de ALV blijven de ruimtes beschikbaar voor het informeel praatcafé. Iedereen kan onder het genot van een drankje en iets lekkers verhalen, tips en ervaringen uitwisselen. Uiteraard is dit allemaal op kosten van de EPVN.

Programma en agenda Algemene Ledenvergadering  

13.30 – 14.00                      Ontvangst met koffie / thee

14.00 – 15.00                      Algemene Leden Vergadering

 1. Opening
 2. Wijziging of aanvulling agenda
 3. Notulen ALV 2019
 4. Algemeen jaarverslag 2019
 5. Formatie Bestuur
 6. Financieel jaarverslag 2019
 7. Verslag kascommissie
 8. Benoeming nieuwe kascommissie 2020
 9. Vaststellen contributie en begroting 2020
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

15.00 – 17.00                    informeel praatcafé

Voornaam:*
Achternaam:*
E-mail:*
Straatnaam + huisnummer:*
Plaats:*
Aantal volwassenen:*
Aantal kinderen:*
Login