Up to date sinds 19-06-2017

Bezoekadres
Boelelaan 1118
1081 HZ Amsterdam
Polikliniek revalidatiegeneeskunde
Receptie B (verdieping -1)

Telefoonnummers
020-4444444 (algemeen nummer)
020-4441180 (polikliniek revalidatiegeneeskunde)

E-mailadres
revazorg@VUmc.nl

Website
Website Revalidatiegeneeskunde

Postadres
VU medisch centrum
Polikliniek revalidatiegeneeskunde
Locatie: PK -1 Z 006
Postbus 7057
1007 MB  Amsterdam

Login