Aanmelden als lid

Voor slechts € 25 (in geval van automatische incasso) per jaar per gezin kunt u lid zijn van de EPVN. Voor leden buiten Nederland geldt een aangepast lidmaatschapstarief van €50 per jaar per gezin. (Binnen EU) Met het invullen van het aanmeldformulier wordt akkoord gegaan met automatische incasso van de jaarlijkse contributie die hoger is dan voor Nederlandse leden.


Als lid ontvangt u drie keer per jaar ons bulletin welke wij zorgvuldig vullen met het laatste nieuws, ervaringsverhalen en tips. Daarnaast kunt u deelnemen aan georganiseerde activiteiten en lotgenoten contact tussen jong en oud. Er worden vanuit de vereniging familiedagen, jeugddagen, volwassenendagen en jongvolwassenendagen georganiseerd.

Er zijn zorgverzekeraars die de contributie (deels) vergoeden. Controleer hierop uw zorgpolis.

Wij hopen u te verwelkomen als nieuw lid.

U kunt u aanmelden via dit aanmeldingsformulier.
Deze kunt u opsturen naar:

Erbse Parese Vereniging Nederland
t.a.v. Secretariaat
Postbus 342
6880 AH Velp

Of u kunt deze inscannen en opsturen naar ledenadministratie@epvn.nl.

Login