Een huishoudelijk reglement (kortweg HR) is een verzameling van regels bij (onder meer) verenigingen. Deze regels ondersteunen doorgaans de statuten.

In tegenstelling tot de statuten is er echter geen gang naar de notaris nodig voor het wijzigen van het huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement is ondergeschikt aan de statuten. Dit wil zeggen dat de statuten gehanteerd worden, zodra het huishoudelijk reglement daarmee in tegenspraak is. Veelal wordt in de statuten ruimte gelaten voor verdere invulling van details in een huishoudelijk reglement.

Hier het huishoudelijk reglement van de EPVN, gedateerd: 23 maart 2024.

Huishoudelijk reglement EPVN

Login