Disclaimer

Toepasbaarheid

Onderstaande informatie is van toepassing voor personen die de hoofd- en deelwebsites www.epvn.nl bezoeken.
Deze informatie is bedoeld voor de artikelen en gegevens die ter beschikking worden gesteld aan alle bezoekers en haar afgeleide websites die gelinkt zijn aan www.epvn.nl.

Copyright

Alle elementen (teksten, graphics, foto’s en HTML-codes), alsmede de vormgeving van de website zijn auteursrechtelijk beschermd. Op elke pagina zal dit ook in de voetnoot van de website staan aangegeven.

Het gebruik van het logo van de EPVN is alleen toegestaan nadat hier toestemming voor gegeven is door het bestuur van de EPVN, te bereiken via: bestuur@epvn.nl.
Dit geldt ook voor de andere foto’s die door de EPVN via haar website beschikbaar zijn gesteld aan haar bezoekers en leden.

Het gebruik van artikelen op deze website voor Sociale Mediasites (Facebook, Twitter) is alleen toegestaan als men de juiste hyperlink van de EPVN website gebruikt waar het artikel op te vinden is.

Auteurs van de artikelen op deze website

De artikelen op de website van de EPVN worden geschreven door kaderleden van de EPVN of door eigen leden. Voordat deze artikelen op de website worden geplaatst, worden deze gecontroleerd door de Webmaster van de EPVN: webmaster@epvn.nl.

Medische artikelen zullen voor plaatsing op de website van de EPVN worden gecontroleerd door medici vanuit 1 van de 3 plexus werkgroepen in Nederland uit Leiden, Heerlen of Amsterdam.

Gebruik van informatie en gegevens

Het is gebruikers toegestaan om voor eigen gebruik informatie en gegevens van de EPVN website met bronvermelding over te nemen door deze te kopiëren, te printen of op te slaan.

Het gebruik van informatie op de EPVN website voor commercieel gebruik via Sociale Mediasites is alleen toegestaan via de daarvoor bestemde iconen links bovenin elk artikel om deze met een Sociale Mediasite te delen.

Wilt u informatie van de EPVN website voor andere doeleinde gebruiken, dan kunt u hiervoor toestemming vragen via: webmaster@epvn.nl.

Virussen en veiligheid

Op de website van de EPVN draaien diverse softwareprogramma’s en staan bestanden. Voordat deze programma’s op de website worden geïnstalleerd zullen zij op virussen worden gecontroleerd.

Echter, de EPVN kan tijdens dat de software en bestanden op haar website staan niet garanderen dat hier virussen in terecht komen. De EPVN is daarom niet aansprakelijk te stellen, mocht uw computer via de EPVN website geïnfecteerd worden met een virus.
Mocht u een geïnfecteerd bestand of programma op de website van de EPVN tegenkomen, dan zouden de webmaster hier graag van op de hoogte worden gebracht, zodat deze persoon actie kan ondernemen. Mailen kan naar: webmaster@epvn.nl.
Ook kan deze website hyperlinks bevatten naar websites die niet onder EPVN vallen. De EPVN is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites. Dit geldt ook voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een website die aan de EPVN website is verbonden.

Rechten

Hoewel aan alle webpagina’s van de EPVN website de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.
De EPVN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de webpagina’s van de EPVN website.
De EPVN wijst iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebruik van deze website nadrukkelijk af.

Hyperlinks van derden

Hyperlinks op de EPVN website naar derden vallen buiten de invloed van de EPVN, dat voor de inhoud van de pagina’s van derden nooit verantwoordelijk kan worden gehouden.
De EPVN is niet aansprakelijk voor de inhoud, voor de privacybescherming of voor de diensten die via websites van derden worden aangeboden.
Deze websites dienen puur ter verbreding van het informatieaanbod voor de bezoekers van de EPVN website.

Zelf linken naar onze website

Het is toegestaan om de URL van onze website te gebruiken, mits dit als doel heeft om mensen door te verwijzen om extra informatie te krijgen en hiermee niet de naam van de EPVN wordt aangetast en geen instemming door en/of steun van de EPVN wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is.

Het gebruiken van onze naam als vereniging

Het is verboden om de naam EPVN voor andere doeleinden te gebruiken en voor commercieel gebruik.
Wilt u op uw website onze naam EPVN gebruiken, dan is dit alleen toegestaan als dit onze naam niet tekort zal doen en puur gebruikt wordt om mensen door te verwijzen naar onze website voor extra informatie.

Wilt u onze naam voor andere doeleinden gebruiken, dan dient dit goedgekeurd te worden door het bestuur van de EPVN. Dit kan via een e-mail naar: bestuur@epvn.nl.

Contact

Heeft u vragen na het lezen van deze disclaimer of heeft u vragen over de website en/of het forum van de EPVN?
Dan kunt u een e-mail sturen naar de webmaster van de EPVN: webmaster@epvn.nl.

Login