Lotgenotendagen

De EPVN organiseert lotgenotendagen voor haar leden. Er worden vanuit de vereniging familiedagen, jeugddagen en jongvolwassenen-/volwassenendagen dagen georganiseerd.

Jeugddag
Eens per twee jaar organiseert de EPVN een jeugddag. De jeugddag is voor de leden tot ongeveer 12 jaar. Voor de jeugd worden activiteiten ondernomen als klimmen of spelletjes spelen.

Jongvolwassenen-/volwassenendag
De jongvolwassenen- en volwassenendagen worden veelal gecombineerd eens per twee jaar. De afgelopen twee georganiseerde dagen vonden plaats op de Loosdrechtse Plassen.

Familiedag
De familiedag wordt eveneens eens per twee jaar georganiseerd. Op de familiedag kunnen leden samen met hun familie komen om gezamenlijk een activiteit te ondernemen.

ALV
De algemene leden vergadering vindt ieder jaar in maart plaats. Hier kunnen leden hun stem laten horen in de vereniging en bespreekt het kader de situatie waarin de vereniging zich bevindt.

Login