Lotgenotendagen

De EPVN organiseert lotgenotendagen voor haar leden. Er worden vanuit de vereniging familiedagen, jeugddagen en jongvolwassenen-/volwassenendagen dagen georganiseerd.

Jeugddag
Eens per twee jaar organiseert de EPVN een jeugddag. De jeugddag is voor de leden van 8 tot ongeveer 16 jaar.

Jongvolwassenendag
Eens per twee jaar organiseert de EPVN een jongvolwassenendag voor leden tussen 16 – 30 jaar.

Volwassenendag
De volwassenendagen worden ieder jaar georganiseerd. Het ene jaar een wat tgebreidere dag dan het jaar erna. Het samenzijn staat hierbij centraal.

Familiedag
De familiedag wordt eveneens eens per twee jaar georganiseerd. Op de familiedag kunnen leden samen met hun familie komen om gezamenlijk activiteiten te ondernemen of om met andere families gesprekken te kunnen voeren.

ALV
De algemene leden vergadering vindt ieder jaar in maart plaats.
Hier kunnen leden hun stem laten horen in de vereniging en bespreekt het kader de situatie waarin de vereniging zich bevindt.

Login