Het dagelijks bestuur houdt zich voornamelijk bezig met besluitvorming van de lopende zaken binnen de vereniging, zowel op organisatorisch als financieel vlak.
Op financieel vlak legt het bestuur verantwoording af aan de subsidieverstrekker.
De verantwoording wordt eveneens jaarlijks vastgelegd in een algemeen- en een financieel jaarverslag. Als transparante vereniging zijn deze te allen tijde voor de leden ter inzage. Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering hebben leden de mogelijkheid hun stem te laten horen.
Vragen uit het kader of vragen die wij binnen krijgen via de post en de mail, worden in de bestuursvergadering behandeld.
Daarnaast waakt het bestuur over de ontwikkelingen van speciaal aangewezen werkgroepen.

Ook onderhoudt ze contacten met plexusteams, ziekenhuizen, revalidatiecentra etc..
T.b.v. ledencontact organiseert het bestuur de familiedag. Dit is eens per twee jaar terugkerend evenement voor jong en oud.
Het bestuur bestaat uit vijf algemene bestuursleden, waaronder het dagelijks bestuur dat bestaat uit een secretaris, een penningmeester en een voorzitter.

Bestuur algemeen

Jolanda Beser

Voorzitter


Mijn naam is Jolanda Beser, ik ben getrouwd met Sander en samen hebben wij 3 kinderen: Rens (2003), Noor(2005) en Lieke (2008). Nadat Noor tijdens de bevalling een EP links heeft opgelopen, zijn wij in contact gekomen met de EPVN. Al jaren zijn wij bij de meeste familiedagen en later ook jeugddagen geweest, omdat wij het belangrijk vonden om Noor in contact te laten komen met lotgenoten. In het begin vooral, omdat wij zelf graag informatie wilden ontvangen, later ook om op dezelfde manier onze kennis en ervaring weer met anderen te kunnen delen. Door de jaren heen bouw je met sommigen een band op en leren de kinderen elkaar ook beter kennen. Dit heeft mij doen beseffen dat het erg belangrijk is om een vereniging te hebben als de EPVN en daarom heb ik mijzelf in 2018 beschikbaar gesteld als bestuurslid. Nadat Ruud te kennen heeft gegeven zijn functie als voorzitter te willen neerleggen, heb ik na overleg besloten mijzelf als voorzitter beschikbaar te stellen. Bij de ALV in oktober 2020 ben ik officieel benoemd en hoop ik zijn werk voort te kunnen zetten. Samen met de overige bestuurs- en kaderleden hopen we de vereniging nog in lengte van jaren draaiende te kunnen houden. Ik hoop een nuttige bijdrage te kunnen leveren aan de vereniging en zie u graag op één van de lotgenotendagen. Hartelijke groet Jolanda Beser .

Karlijn van Beek

Secretaris


Ik ben Karlijn van Beek (geboren in 1991) en heb een Erbse parese aan mijn rechter arm door mijn geboorte in stuitligging. Ik studeer in 2021 af als 1e graad docent Biologie, waarna ik aan de slag hoop te gaan op een middelbare school. Aangezien mijn werk niet zo fysiek is, ondervind ik weinig last van mijn EP. Sterker nog, ik gebruik het om leerlingen het belang van de leerstof te laten zien en een beetje verdieping te creëren. In mijn vrije tijd sport ik graag, met name (G-)hockey en zwemmen doe ik meerdere keren per week. Sinds 2013 ben ik ervaringsdeskundige van de EPVN, omdat ik het heel belangrijk vind dat mensen met een EP of ouders van een kindje met een EP een vereniging hebben om hun verhaal kwijt te kunnen of ervaringen op te doen. Als kind heb ik veel gehad aan de lotgenotencontactdagen en omdat dit niet verloren mag gaan, heb ik besloten in het bestuur te gaan.

Lincy van Diesen

Algemeen bestuurslid


Mijn naam is Lincy en ik kom uit Deurne. In 1992 ben ik in stuitligging geboren, waardoor ik Erbse Parese aan beide armen heb. Sinds 2009 zet ik me actief in voor de EPVN omdat ik het lotgenotencontact heel belangrijk vind en ik dat zelf vroeger erg heb gemist. Bij de EPVN ben ik algemeen bestuurslid, redactielid en beheerder van de Facebookpagina en Instagram. Ik ben afgestudeerd als ergotherapeut, maar werk momenteel als zorgcentralist bij een organisatie met mensen met een verstandelijke/lichamelijke beperking. Mijn hobby's zijn sporten en creatief bezig zijn. Ik maak van alles, van haken, tot kaarten (handlettering) tot droogbloemen en tekenen. Helaas ben ik in 2021 van de trap gevallen waarbij ik een gebroken schouder heb opgelopen en daardoor blijvende schade heb opgelopen. Links heb ik een versleten schouder en rechts functioneert mijn arm deels. Maar dat houd me niet tegen om door te blijven gaan en er het beste van te maken.

Jiska van der Heide

Penningmeester


Hoi, ik ben Jiska. Mijn dochter is tijdens haar geboorte in 2019, klem komen te zitten en is geboren met erbse parese aan haar rechterarm. In eerste instantie gaf het ziekenhuis aan dat wij ons als ouders voor moesten bereiden op een zenuwtransplantatie. Toen ze na een aantal maanden een MRI en echo kreeg bleek dat onze dochter zoveel natuurlijk herstel vertoonde dat de zware operatie opeens van de baan was. Ik vind het fijn dat wij indertijd contact op hebben kunnen nemen met lotgenoten om ervaringen uit te kunnen wisselen. Om dit in de toekomst ook voor nieuwe ouders mogelijk te maken, steun ik de EPVN graag door een steentje bij te dragen, eerst als bestuurslid en omdat de penningmeester functie vacant was heb ik mij vrijwillig aangemeld als penningmeester. Mochten er mensen zijn met meer affiniteit met het penningmeesterschap, dan geef ik graag het stokje door.
Login