Het dagelijks bestuur houdt zich voornamelijk bezig met besluitvorming van de lopende zaken binnen de vereniging, zowel op organisatorisch als financieel vlak.
Op financieel vlak legt het bestuur verantwoording af aan de subsidieverstrekker.
De verantwoording wordt eveneens jaarlijks vastgelegd in een algemeen- en een financieel jaarverslag. Als transparante vereniging zijn deze te allen tijde voor de leden ter inzage. Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering hebben leden de mogelijkheid hun stem te laten horen.
Vragen uit het kader of vragen die wij binnen krijgen via de post en de mail, worden in de bestuursvergadering behandeld.
Daarnaast waakt het bestuur over de ontwikkelingen van speciaal aangewezen werkgroepen.

Ook onderhoudt ze contacten met plexusteams, ziekenhuizen, revalidatiecentra etc..
T.b.v. ledencontact organiseert het bestuur de familiedag. Dit is eens per twee jaar terugkerend evenement voor jong en oud.
Het bestuur bestaat uit zes algemene bestuursleden, waaronder het dagelijks bestuur dat bestaat uit een secretaris, een penningmeester en een voorzitter.

Bestuur algemeen

Jolanda Beser

Voorzitter


Mijn naam is Jolanda Beser en ik ben de algemeen voorzitter van de vereniging.

Karlijn van Beek

Secretaris


Attie van Hove

Penningmeester


Lincy van Diesen

Algemeen bestuurslid


Mijn naam is Lincy en ik kom uit Deurne. In 1992 ben ik in stuitligging geboren, waardoor ik Erbse Parese aan beide armen heb. Sinds 2009 zet ik me actief in voor de EPVN omdat ik het lotgenotencontact heel belangrijk vind en ik dat vroeger erg heb gemist. Bij de EPVN ben ik algemeen bestuurslid, redactielid en beheerder van de Facebookpagina. Ik ben ergotherapeut, werk momenteel als activiteitenbegeleider met ouderen met dementie en als sociaal pedagogisch medewerker bij kinderen met o.a. autisme, ADHD en gedragsproblematiek.

Jiska van der Heide

Algemeen bestuurslid (aspirant)


Hoi, ik ben Jiska. Mijn dochter is tijdens haar geboorte in 2019, klem komen te zitten en is geboren met erbse parese aan haar rechterarm. In eerste instantie gaf het ziekenhuis aan dat wij ons als ouders voor moesten bereiden op een zware zenuwtransplantatie. Toen ze na een aantal maanden een MRI en echo kreeg bleek dat onze dochter zoveel natuurlijk herstel vertoonde dat de zware operatie opeens van de baan was. We doen nu nog steeds dagelijks oefening met haar om haar gewrichten soepel te houden en ook is onze dochter nog onder behandeling bij een fysiotherapeut. Ik vind het fijn dat wij indertijd contact op hebben kunnen nemen met lotgenoten om ervaringen uit te kunnen wisselen. Om dit in de toekomst ook voor nieuwe ouders mogelijk te maken, steun ik de EPVN graag door een steentje bij te dragen als aspirant bestuurslid.
Login