Zoals u waarschijnlijk wel al is opgevallen, wordt er in elk bulletin een therapievorm uitgelicht. Omdat we op Facebook veel vragen tegenkomen die eigenlijk ook met ergotherapie te maken hebben en omdat veel mensen niet weten wat ergotherapie is, wil ik in dit bulletin helder maken waarmee een ergotherapeut  kinderen/volwassenen met EP  kan helpen. Ik ben nu zelf 3e jaars ergotherapiestudent en ben op stage en natuurlijk bij mezelf verschillende dingen tegengekomen waar ik tegenaan liep. Wanneer je iemand vraagt wat ergotherapie is, zul je het antwoord ‘hulpmiddelen’ en ‘houding’ meestal krijgen, terwijl het veel meer is dan alleen dat.

Ergotherapie bij kinderen

Problemen die ik van ouders heb gehoord op Facebook zijn onder andere het fietsen. Hier kan de fysiotherapeut bij helpen, maar ook de ergotherapeut. Zij kunnen kijken of er iets met het stuur gedaan kan worden en zijn goed in oplossingen bedenken. Wanneer kinderen naar de basisschool gaan, is het wel makkelijk als ze zich zelf aan- en uit kunnen kleden omdat ze dan ook gymles krijgen. Verder kan ook geholpen worden bij het leren open- en dichtmaken van knoopjes/ritsen en veters strikken (kan ook met één hand aangeleerd worden). Bij het hanteren van bestek kan geholpen worden, omdat het nog wel eens moeilijk kan zijn om vlees door te snijden of brood te smeren. Een ander groot probleem waar veel kinderen met EP tegenaan lopen is het schrijven. Een ergotherapeut kan schrijftherapie geven en wanneer hij/zij ziet dat het schrijven niet zal gaan lukken (tempo en leesbaarheid), kan de ergotherapeut helpen bij de aanvraag van een laptop voor op school. Hij/zij zal dan de schrijftestjes die gedaan zijn naar het UWV sturen, inclusief een verslag waarom dit echt nodig is.

Ergotherapie bij volwassenen

Bij volwassenen met EP is de ergotherapie meestal gericht op het niet overbelasten van de arm(en), het kijken naar een goede werkhouding en werkplek, hulpmiddeltjes en huishouden. Wanneer de arm(en) overbelast dreigen te raken, is het van belang om op je dagindeling te letten. De ergotherapeut heeft hier verschillende manieren voor hoe hierop gelet kan worden, omdat het een stuk gedragsverandering is. Dit houdt in dat bij het opstaan even nagedacht moet worden wat die dag op de planning staat. Bijvoorbeeld huishoudelijke taken. Hier moet dan nagedacht worden over wat zwaar is voor de armen en in welke volgorde de activiteiten het beste gedaan kunnen worden (m.b.t. belasting/belastbaarheid) en om ook genoeg pauzes in te plannen. Verder kan gekeken worden naar de werkplek, bijvoorbeeld wanneer iemand op kantoor zit, wordt de werkplek juist ingesteld zodat zo min mogelijk pijnklachten kunnen ontstaan. En er kunnen eventueel aanpassingen gedaan worden, zoals een speciale muis of toetsenbord of ondersteuning voor arm/pols. Bij het huishouden kan gekeken worden naar activiteiten die moeilijk/zwaar zijn, of deze misschien op een andere manier gedaan kunnen worden die makkelijker/lichter is. Of hier eventueel een hulpmiddel bij inzetten. Ook voor in de keuken zijn er verschillende hulpmiddeltjes die het er voor ons zo veel gemakkelijker op maken.

Toegankelijkheid

De eerstelijns ergotherapiepraktijken zijn aan huis of op de praktijk en zijn ook direct toegankelijk. Voor kinderen is dit meestal op de praktijk. Er is nu geen verwijsbrief van de huisarts meer nodig, tenzij dit anders omschreven staat in de zorgpolis. Ergotherapie wordt vergoed en zit in het basispakket (10 uur per kalenderjaar), maar het gaat wel eerst van het eigen risico af.

Login