Contributie

Als lid van de EPVN betaalt u contributie. Voor deze contributie krijgt u drie keer per jaar ons bulletin en kunt u deelnemen aan gezamenlijke en georganiseerde activiteiten. Begroting en resultaat 2018

De contributie die u betaalt om lid te zijn van de EPVN bedraagt € 27,50. Wanneer u een machtiging afgeeft krijgt u € 2,50 korting. De contributie bedraagt dan nog maar € 25. U kunt het machtigingsformulier aanvragen, zodat u deze thuisbezorgd krijgt in deze kunt retourneren aan de EPVN.

U kunt de contributie overmaken naar:
IBAN: NL92 INGB 0000 4064 43
T.a.v.: Erbse Parese Vereniging Nederland te Almere
BIC: INGBNL2A
RSIN: 8160.36.913

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering (ALV).
De ALV vindt ieder jaar plaats in maart.

Als u vragen heeft over de contributie, kunt u mailen naar penningmeester@epvn.nl.

Declareren

Bij sommige zorgverzekeraars kunt u de contributie aan de EPVN vergoed krijgen. Check hier voor uw polis.

Login