Contributie

Als lid van de EPVN betaalt u contributie. Voor deze contributie krijgt u drie keer per jaar ons bulletin en kunt u deelnemen aan gezamenlijke en georganiseerde activiteiten. Voor slechts € 25 (in geval van automatische incasso) per jaar per gezin kunt u lid zijn van de EPVN. Voor leden buiten Nederland geldt een aangepast lidmaatschapstarief van €50 per jaar per gezin. (Binnen EU) Met het invullen van het aanmeldformulier wordt akkoord gegaan met automatische incasso van de jaarlijkse contributie die hoger is dan voor Nederlandse leden. Deze wordt 1x per jaar door middel van een automatische incasso medio mei van het bij ons bekende rekeningnummer geïncasseerd.

Het ingevulde aanmeldingsformulier kunt u inscannen en e-mailen naar ledenadministratie@epvn.nl of in een envelop met postzegel sturen naar:
Erbse Parese Vereniging Nederland t.a.v. Secretariaat, Postbus 342, 6880 AH Velp.

Onze bank gegevens:
IBAN:
 NL92 INGB 0000 4064 43
T.a.v.: Erbse Parese Vereniging Nederland te Middelaar
BIC: INGBNL2A
RSIN: 8160.36.913

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering (ALV).
De ALV vindt ieder jaar plaats in maart.

Als u vragen heeft over de contributie, kunt u mailen naar penningmeester@epvn.nl.

Login