Contributie

Als lid van de EPVN betaalt u contributie. Voor deze contributie krijgt u drie keer per jaar ons bulletin en kunt u deelnemen aan gezamenlijke en georganiseerde activiteiten. De contributie die u betaalt om lid te zijn van de EPVN bedraagt €25,- per jaar. Deze wordt 1x per jaar door middel van een automatische incasso medio mei van het bij ons bekende rekeningnummer geïncasseerd.

Het ingevulde aanmeldingsformulier kunt u inscannen en e-mailen naar ledenadministratie@epvn.nl of in een envelop met postzegel sturen naar:
Erbse Parese Vereniging Nederland t.a.v. Secretariaat, Postbus 342, 6880 AH Velp.

Onze bank gegevens:
IBAN:
 NL92 INGB 0000 4064 43
T.a.v.: Erbse Parese Vereniging Nederland te Middelaar
BIC: INGBNL2A
RSIN: 8160.36.913

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering (ALV).
De ALV vindt ieder jaar plaats in maart.

Als u vragen heeft over de contributie, kunt u mailen naar penningmeester@epvn.nl.

Login