Privacy Statement

Persoonsgegevens
De EPVN vindt dat persoonsgegevens van bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld.

Uw persoonsgegevens zijn alleen in te zien door de webmaster van deze website. Deze persoon zal deze persoonsinformatie gebruiken, indien u hierom vraagt voor het opvragen / resetten van uw wachtwoord via de e-mail: webmaster@epvn.nl.

Verder zullen alle andere vormen van communicatie en verwerking van uw persoonsgegevens lopen via ons scretariaat die de ledenadministratie van alle leden van de EPVN beheert. U kunt de persoon bereiken via: ledenadministratie@epvn.nl.

Bij het versturen van e-mails naar kaderleden van de EPVN zullen uw persoonsgegevens niet verstrekt worden aan derden en alleen binnen de kaderleden van de EPVN leden blijven waarvan één van hen antwoord zal geven op uw e-mail.Tenzij de EPVN daartoe verplicht is op grond van de wet, een rechterlijke uitspraak of u hiermee heeft ingestemd.

Cookies
Sommige delen van de website van de EPVN kunnen cookies bevatten.
Een cookie is een klein stukje informatie dat in de vorm van een bestand op uw computer wordt opgeslagen. Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen noch op te slaan. Met het aanpassen van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst of om alle cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Indien u ervoor kiest om cookies te weigeren, is het mogelijk dat u geen toegang heeft tot bepaalde gedeeltes van de EPVN website.

Klikgedrag
Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de bezoekers.
Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag en tijdstip van bezoek. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan de EPVN haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.
Deze gegevens zullen alleen zichtbaar zijn voor de webmaster van de EPVN.

Intellectuele eigendomsrechten
Onze website bevat onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van de EPVN en van derden rusten.
Zo zijn de foto’s, teksten en de overige grafische vormgeving van onze website auteursrechtelijk beschermd.
Het is niet toegestaan om, zonder toestemming van de EPVN, (onderdelen van) de website elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/ of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen.
Echter is het publiceren / delen van hyperlinks via Sociale Mediasites, middels de functie links bovenaan elk artikel wel toegestaan.Wilt u echter wel gebruik maken van publicatierechten van de EPVN, neem hiervoor dan contact op met de webmaster: webmaster@epvn.nl.

EPVN en andere websites
Op de website van de EPVN treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. De EPVN kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Beveiliging
De EPVN heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens de EPVN toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Wijzigingen
De EPVN behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. De EPVN adviseert u daarom regelmatig dit privacystatement te raadplegen voor een update van het privacybeleid van de EPVN.

Vragen
Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, dan kunt u een e-mail sturen naar: webmaster@epvn.nl.

Toepasbaarheid
Dit privacy statement is van toepassing op de webpagina’s van de EPVN.
Dit privacy Statement is niet van toepassing op webpagina’s van derden die door middel van hyperlinks met de EPVN website zijn verbonden.

Login